Home Algemene informatie

vc Were Di
p/a Deel 34
5421 RV Gemert


info@vcweredi.nl

Zie submenu's voor meer informatie over onze vereniging onder de knop "Algemene informatie".


Vacatures vc Were Di

Zoals alle verenigingen heeft vc Were Di het moeilijk met het invullen van diverse functies. Wij zijn op zoek naar:

 1. Voorzitter
 2. Voorzitter Technische Commissie
 3. Webmaster vcweredi.nl en beheerder Were Di kabelkrant
 4. Leden sponsorcommissie
 5. Beheerder materialen

De taken van de voorzitter bestaan uit:

•    zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de vereniging
•    onderhoudt interne en externe contacten
•    is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging
•    leidt de bestuursvergaderingen
•    leidt de algemene vergadering
•    begeleid de diverse zelfstandige werkende commissies

De inning van de contributie is geen taak van de penningmeester. Dit wordt geregeld door de tweede penningmeester in samenwerking met de ledenadministratie.

De taken van de sponsorcommissie bestaan uit:

 • Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.
 • Opstellen en actualiseren van het beleidsplan en het uitvoeren van het sponsorbeleid.
 • Maken van een informatiefolder over vc Were Di en sponsormogelijkheden die aan potentiële sponsoren en andere relaties overhandigd kan worden.
 • Bijhouden van het administratiesysteem om alle sponsorcontacten – en contracten vast te leggen en voor bevoegden snel inzichtelijk te maken. Voor de penningmeester is dit systeem de belangrijkste bron om nota’s te versturen.
 • Acquisitie van sponsors en onderhouden van het contact (relatiemanagement).
 • Leggen en onderhouden van contacten met sponsoren en vastleggen van sponsorcontracten op gestandaardiseerde wijze.
 • Afsluiten van nieuwe contracten of tijdig bestaande contracten verlengen.
 • Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden.

De taken van de beheerder van de materialen bestaan uit:

 • Beheren van het materiaal
 • Tijdig aangeven welke materiaal vervangen dient te worden


Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@vcweredi.nl


Contributie vc Were-Di.

Voor seizoen 2016-2017 gelden de volgende bedragen in euro's.

CMV 1x trainen   :  € 10,00
CMV 2x trainen :  € 12,20
CMV leden die in een jeugdteam spelen : € 15,85
Jeugd (12 jaar t/m 15 jaar)
: € 15,85
Jeugd (16 jaar en 17 jaar)          : € 21,59
Jeugd spelend in senioren klasse  :
€ 21,59
Senioren                                  : € 27,30

Betaling jaar contributie

De contributie wordt geheven door middel van automatische incasso. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verplichten leden, ouders c.q. verzorgers van de jeugdleden zich mee te werken aan de uitvoer van deze regeling.
Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te laten storten op uw rekening.
De verschuldigde contributie wordt elke maand op de 24e van de maand geïncasseerd 12 keer per seizoen.

Contributie bedrag

Tijdens de ALV is besloten dat de bedragen jaarlijks in oktober geïndexeerd worden.
In de contributie is de jaarlijkse nevobo bijdrage opgenomen.