headerimg

De Stemperiode is bijna voorbij.

Op 25 oktober sluit de stemperiode voor leden, stemmen is dan niet meer mogelijk. Klik op de link om je stem uit te brengen.

Rabo ClubSupport
Rabobank Helmond Peel Noord.

Hoe kun je stemmen?
Door in te loggen in de Rabo-app of op de Rabobank website en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.

https://bankieren.rabobank.nl/online/nl/qsl_debitcardlogon.do

Leden mogen alleen op clubs van hun eigen lokale bank stemmen.

Beste leden,

Op zondag 1 november 2020 is de algemene leden vergadering voor 2020 gepland.

Gezien de huidig geldende maatregelen zijn wij genoodzaakt deze uitstellen naar een later tijdstip.

Zodra het weer kan zullen we via mailing de leden informeren.

Wij hopen op jullie begrip.

Bestuur vc Were Di.


 

Nieuwe maatregelen voor de sport zijn ingegaan op 14 oktober 2020 22:00 uur.

Voor de recreantencompetitie van vc Were Di geldt dat deze geen doorgang meer vindt tot nader order.

Competitie nevobo is uitgesteld.

Alleen de jeugd onder de 18 jaar kan nog trainen. Houdt je aan de regels!
Senioren kunnen nog wel sporten, en kunnen op vc Were Di stemmen via Rabobank Clubsupport. Zie volgend artikel. van 5 oktober 2020.

Nieuwe maatregelen voor de sport met aanvullingen d.d. 19 oktober 2020

Volwassenen

 • Sporten voor volwassenen (18 jaar en ouder) is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • Voor sporters van 18 jaar en ouder is het toegestaan om in groepen van 4 (exclusief trainer) te trainen. De sporters dienen hierbij wel een afstand van 1,5 meter tot elkaar te bewaren;
 • Voor volwassenen geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Een hal die met schermen of schotten in twee of meer delen is verdeeld wordt nog steeds als één ruimte gezien, dus afschermen levert geen extra ruimte op. Dit betekent voor sporthal Molenbroek dat er maximaal 30 personen mogen zijn in hal 1 en tegelijkertijd 30 personen mogen zijn in hal 2. Voor sporthal De Beek betekent dit dat er maximaal 30 personen in de sporthal mogen zijn.
  Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • zij niet mengen.
 • Er worden geen wedstrijden en/of toernooien gespeeld.

 

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar

 • Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte niet. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen met klachten blijven thuis;
 • Wedstrijden en toernooien zijn niet toegestaan, met uitzondering van wedstrijden binnen de club;
 • In de noodverordening is de grens getrokken bij 18 jaar. Dit betekent dat 18-jarigen niet mee mogen doen aan de junior trainingen en de jeugdwedstrijden binnen de club.

 

Algemene regels

 • In de publiek toegankelijke ruimtes van de sporthal moet iedereen met een leeftijd van 13 jaar en ouder een mondkapje De sportvloer en de beheerdersruimte worden gezien als niet publiek toegankelijke ruimte en hier hoeft geen mondkapje gedragen te worden;
 • De douches en kleedkamers zijn gesloten. Dit geldt niet voor onderwijsinstellingen. Indien nodig mogen onderwijsinstellingen wel gebruik maken van de kleedkamers.
 • Toiletten blijven open;
 • Gebruik de toiletten zo min mogelijk: ga voorafgaand aan het bezoek van de sporthal thuis naar het toilet. De toiletten in de centrale hal kunnen worden gebruikt voor toilet bezoek, de beheerder reinigt deze regelmatig tussentijds;
 • Sportkantines blijven gesloten. Er wordt ook geen koffie/thee verstrekt;
 • Publiek en toeschouwers bij sporten zijn niet toegestaan.

 

Routing

 • De toegang is dezelfde toegang als normaal gesproken, bij binnenkomst handen desinfecteren met desinfectie gel aanwezig in het portaal, mondkapje op (vanaf 13 jaar);
 • Vanuit het portaal loop je door de centrale gang naar de hal;
 • Na het sporten verlaat je de sporthal via de uitgang via de centrale hal;
 • In de gangen, toiletten de 1,5 meter afstand aanhouden;
 • Vraag de sporters en trainers zoveel mogelijk thuis, voorafgaand aan de training, naar het toilet te gaan;
 • Kom niet te vroeg naar de sporthal maar zorg dat je precies op tijd bent. Ga ook na afloop direct naar huis met inachtneming van de richtlijnen;
 • De sportaccommodatie is niet toegankelijk voor publiek of ouders. Blijf buiten wachten en houdt daarbij minimaal 1,5 meter afstand aan;
 • Desinfecteer ook je handen direct na het sporten.

 

Covid-19 regels toezichthouder vereniging of particuliere gebruiker

 • Tijdens het sporten dient er een toezichthouder van de vereniging/particulier aanwezig te zijn die toezicht houdt op het naleven van de regels en zorgt er voor dat er triage plaatsvindt bij binnenkomst (hij/zij vraagt elke sporter/trainer/vrijwilliger of deze klachten heeft conform de onderstaande gezondheidscheck);
 • Zodra één of meerdere vragen met JA worden beantwoordt mag diegene niet aanwezig zijn in de sporthal;
 • Voorafgaand aan je vertrek naar de sporthal breng je een bezoek aan het toilet;
 • De toezichthouder van de vereniging stelt een lijst op met hierop de datum, tijdstip en de aanwezige sporters/trainers/vrijwilligers en moet deze lijst 14 dagen bewaren;
 • Zorg voor voldoende wisseltijd tussen de groepen in. Plan tussen 2 groepen minimaal 10 minuten tijd in;
 • De vereniging/particuliere gebruiker zorgt voor het desinfecteren/reinigen van de gebruikte sportmaterialen.

 

Gezondheidscheck

Vragen voor de gezondheidscheck:
wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de sporter/trainer/vrijwilliger/medewerker de sporthal niet betreden:

 

 1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius);
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

 

Rabo ClubSupport
Rabobank Helmond Peel Noord.

Vanaf nu 5 oktober 2020 kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit jouw buurt.
Einde stemperiode is op 25 oktober. De stemperiode voor leden is dan gesloten en stemmen is niet meer mogelijk.

Hoe kun je stemmen?
Door in te loggen in de Rabo-app of op de Rabobank website en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.

https://bankieren.rabobank.nl/online/nl/qsl_debitcardlogon.do

Leden mogen alleen op clubs van hun eigen lokale bank stemmen.

Over vc Were Di
VC Were Di is een volleybalclub uit Gemert, welke gericht is op een sportief recreatieve manier de volleybalsport te beoefenen onder auspiciën van de NEVOBO en via een recreantencompetitie. Dit vindt plaats in sporthal Molenbroek in Gemert. De leeftijd van de leden begint bij de mini's (5-12 jaar), via junioren (12-18 jaar) tot aan senioren (boven 18 jaar).
Middels de Rabo Clubsupport actie hopen we wat meer financiële middelen te hebben voor het organiseren van clinics en workshops op scholen en binnen de vereniging, teneinde meer leden te werven om de volleybalsport toe gaan beoefenen. Het accent ligt hierbij op de schooljeugd. Allereerst kan men vrijblijvend kennis maken met de sport alvorens er een contributie geheven zal worden.


 

Beste volleyballers,

Het is zo ver, we kunnen en mogen gaan beginnen aan het nieuwe seizoen.

Met ingang van 31 augustus zal iedereen op de dagen en tijden uit het trainingsschema gaan trainen. We kunnen de eerste weken alleen nog niet op maandag in de sporthal terecht in verband met de renovatie. De trainingen die op maandag staan ingepland zullen daarom de eerste weken (ga voorlopig even uit van de hele maand september) plaatsvinden op het commanderij college locatie Sleutelbosch.

Onze seniorenteams kunnen een week eerder (op 25 en 26 augustus) alvast één keer trainen. Zij zullen door hun trainer geïnformeerd worden over tijd en locatie.

Het bestuur zal ons nog nader informeren over het protocol waaraan wij ons zullen moeten houden tijdens de trainingen en wedstrijden.

de TC

Pagina 1 van 4

© vc Were Di. All Rights Reserved.